Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapítvány 2016.évi mérleg és beszámoló

A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

 

Közhasznúsági jelentése

 

2016. évről 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege   (Adatok ezer forintban)

 

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

     
 1. Befektetett eszközök

22 321

 

1 631

 1. Immateriális javak
     
 1. Tárgyi eszközök

22 321

 

1 631

 1. Befektetett pénzügyi eszközök
     
 1. Forgóeszközök

15 775

 

14 960

 1. Készletek
     
 1. Követelések
     
 1. Értékpapírok
     
 1. Pénzeszközök

15 775

 

14 960

 1. Aktív időbeli elhatárolások
     

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

38 096

 

16 591

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

     
 1. Saját tőke

38 096

 

16 591

 1. Induló tőke/jegyzett tőke

286

 

286

 1. Tőkeváltozás/eredmény

40 104

 

37 810

 1. Lekötött tartalék
     
 1. Értékelési tartalék
     
 1. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-2 294

 

-21 505

 1. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
     
 1. Céltartalékok
     
 1. Kötelezettségek
     
 1. Hátrasorolt kötelezettségek
     
 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
     
 1. Rövid lejáratú kötelezettségek
     
 1. Passzív időbeli elhatárolások
     

FORRÁSOK ÖSSZESEN

38 096

 

16 591

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása  (Adatok ezer forintban)

 

Alaptevékenység

Összesen

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

 1. Értékesítés nettó árbevétele
           
 1. Aktivált saját teljesítmények értéke
           
 1. Egyéb bevételek

13 943

 

13 102

13 943

 

13 102

 • tagdíj, alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 

 • támogatások

 

 

 

 

 

 

 1. Pénzügyi műveletek bevételei

116

 

0

116

 

0

 1. Összes bevétel (1+-2+3+4)

14 059

 

13 102

14 059

 

13 102

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

 

 

 

 

 

 

5.    Anyagjellegű ráfordítások

16 354

 

1 724

16 354

 

1 724

6.    Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

 

 

 

 

 

 

7.    Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

 

 

8.    Egyéb ráfordítások

0

 

32 883

0

 

32 883

9.    Pénzügyi műveletek ráfordítási

 

 

 

 

 

 

 

B.    Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

16 354

 

34 607

16 354

 

34 607

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

 

 

 

 

C.   Adózás előtti eredmény (A-B)

-2 295

 

-21 505

-2 295

 

-21 505

10.  Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény (D-10)

-2 295

 

-21 505

-2 295

 

-21 505

             

Tájékoztató adatok

           
 • támogatások
           
 1. Központi költségvetési támogatás
           
 1. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
           
 1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
           
 1. Normatív támogatás
           
 1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

243

 

300

243

 

300

 1. Közszolgáltatási bevétel
           

 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.      Könyvvizsgálói záradék       □ Igen      x Nem

 

1. Szervezet azonosító adatai

    1.1 Név: A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

    1.2 Székhely: 5071 Besenyszög Szabadság tér 3.

    1.3 Bejegyző határozat száma: 00.PK.62301/1998/10

    1.4 Nyilvántartási szám: 16-01-0000687

    1.5 Szervezet adószáma: 18830156-1-16

    1.6 Képviselő neve: Csapó Pálné

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

    - A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁBAN AZ ELHELYEZÉSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

    - FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE

    - HÁZIGONDOZÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE

TAGJAINKON KÍVÜL MÁSOK IS IGÉNYBE VEHETIK A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁST. AZ ALAPÍTVÁNY NEM FOLYTAT POLITIKAI TEVÉKENYSÉGET, PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

    3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE, MEGLÉVŐEK FEJLESZTÉSE

    3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja IDŐSEK OTTHONA LAKÓI, HÁZI GONDOZOTTAK

    3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 300

    3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Eszközök beszerzése: elektromos ágyak, tűzjelzőkészülék. Napvédő tető építése, udvari faház vásárlása (szerszámok tárolására) lezajlott. Az idősek otthona festését, udvar térburkolását, kerítések újjáépítését, öntözőberendezés kiépítését végeztük.

 

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

ESZKÖZÖK ÁTADÁSA

410

606

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

KÜLSŐ - BELSŐ KÖRNYEZET SZEBBÉ TÉTELE

15 944

1 118

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

       
 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

16 354

1 724

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

16 354

1 724

 

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

 

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

14 059

13 102

   ebből:

   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

243

300

D. Közszolgáltatási bevétel

   

E. Normatív támogatás

   

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

   

G. Korrigált bevétel /B-(C+D+E+F)/

13 816

12 802

H. Összes ráfordítás (kiadás)

16 354

34 607

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

   

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

   

K. Tárgyévi eredmény

-2 295

-21 505

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

20

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) /(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft/

x

 

Ectv. 32. § (4) b) /K1+K2 > =0/

 

x

Ectv. 32. § (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25/

 

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02/

x

 

Ectv. 32. § (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2) >=0,5/

 

x

Ectv. 32. § (5) c) /(L1+L2)/2 >=10fő/

x

 

 

Támogató megnevezése: SZJA FELAJÁNLÁS, MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL TÁMOGATÁS

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatási összeg: 299.926.-

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Betegágyak beszerzése, külső-belső munkálatok-, kerítések építése, öntözőrendszer kiépítése, belső festések lebonyolítása.

 
 

 

Képgaléria


Archívum

Naptár
<< Július / 2021 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 94966
Hónap: 1793
Nap: 77