Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.évi mérleg és beszámoló

A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

 

Közhasznúsági jelentése

 

2020. évről 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege   (Adatok ezer forintban)

 

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

   

 

 1. Befektetett eszközök

951

 

685

 1. Immateriális javak

 

 

 

 1. Tárgyi eszközök

951

 

685

 1. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 1. Forgóeszközök

7 576

 

8 741

 1. Készletek

 

 

 

 1. Követelések

 

 

 

 1. Értékpapírok

 

 

 

 1. Pénzeszközök

7 576

 

8 741

 1. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

8 527

 

9 426

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

 

 

 1. Saját tőke

8 527

 

9 426

 1. Induló tőke/jegyzett tőke

286

 

286

 1. Tőkeváltozás/eredmény

7 155

 

8 241

 1. Lekötött tartalék

 

 

 

 1. Értékelési tartalék

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

1 086

 

899

 1. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

 1. Céltartalékok

 

 

 

 1. Kötelezettségek

 

 

 

 1. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 527

 

9 426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

előző év

tárgyév

előző év

tárgyév

 
 1. Értékesítés nettó árbevétele
       

 

 1. Aktivált saját teljesítmények értéke
       

 

 1. Egyéb bevételek

2 237

1 741

2237

1 741

 

 • tagdíj, alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 • támogatások

 

 

 

 

 

 1. Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

 

 

 1. Összes bevétel (1+-2+3+4)

2 237

1 741

2237

1 741

 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

 

 

 

 

 

5.    Anyagjellegű ráfordítások

751

577

751

577

 

6.    Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

 

 

 

 

 

7.    Értékcsökkenési leírás

400

265

400

265

 

8.    Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

 

9.    Pénzügyi műveletek ráfordítási

 

 

 

 

 

 

B.    Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

1151

842

1 151

842

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

 

 

C.   Adózás előtti eredmény (A-B)

1 086

899

1 086

899

10.  Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény (D-10)

1 086

899

1 086

899

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

 

 

 

 

 • támogatások
 

 

 

 

 1. Központi költségvetési támogatás
 

 

 

 

 1. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
 

 

 

 

 1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
 

 

 

 

 1. Normatív támogatás
 

 

 

 

 1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

287

303

287

303

 1. Közszolgáltatási bevétel
       

 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.      Könyvvizsgálói záradék       □ Igen      x Nem

 

1. Szervezet azonosító adatai

    1.1 Név: A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

    1.2 Székhely: 5071 Besenyszög Szabadság tér 3.

    1.3 Bejegyző határozat száma: 0100/Pk-62301/1998

    1.4 Nyilvántartási szám: 16-01-0000687

    1.5 Szervezet adószáma: 18830156-1-16

    1.6 Képviselő neve: Munkácsi György

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

    - A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁBAN AZ ELHELYEZÉSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

    - HÁZIGONDOZÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE

TAGJAINKON KÍVÜL MÁSOK IS IGÉNYBE VEHETIK A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁST. AZ ALAPÍTVÁNY NEM FOLYTAT POLITIKAI TEVÉKENYSÉGET, PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

    3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE, MEGLÉVŐEK FEJLESZTÉSE

    3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja IDŐSEK OTTHONA LAKÓI, HÁZI GONDOZOTTAK

    3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 300

    3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: férőhelyek fejlesztése

 

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

ESZKÖZÖK ÁTADÁSA

0

0

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

KÜLSŐ - BELSŐ KÖRNYEZET SZEBBÉ TÉTELE

0

0

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

       
 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

0

0

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

0

0

 

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

 

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

2 237

1 741

   ebből:

 

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

287

303

D. Közszolgáltatási bevétel

 

 

E. Normatív támogatás

 

 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel /B-(C+D+E+F)/

1 950

1 438

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 151

842

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

 

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

K. Tárgyévi eredmény

1 086

899

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

20

20

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) /(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft/

x

 

Ectv. 32. § (4) b) /K1+K2 > =0/

x

 

Ectv. 32. § (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25/

 

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02/

x

 

Ectv. 32. § (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2) >=0,5/

 

x

Ectv. 32. § (5) c) /(L1+L2)/2 >=10fő/

x

 

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatási összeg: 303.206,-Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: férőhelyek fejlesztése

 

 

 
 

 

Képgaléria


Archívum

Naptár
<< Július / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 94974
Hónap: 1800
Nap: 80