Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.évi mérleg és beszámoló

A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

 

Közhasznúsági jelentése

 

2019. évről 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege   (Adatok ezer forintban)

 

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

   

 

 1. Befektetett eszközök

1 216

 

951

 1. Immateriális javak

 

 

 

 1. Tárgyi eszközök

1216

 

951

 1. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 1. Forgóeszközök

6 225

 

7 576

 1. Készletek

 

 

 

 1. Követelések

 

 

 

 1. Értékpapírok

 

 

 

 1. Pénzeszközök

6 225

 

7 576

 1. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 441

 

8 527

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

 

 

 1. Saját tőke

7 441

 

8 527

 1. Induló tőke/jegyzett tőke

286

 

286

 1. Tőkeváltozás/eredmény

7 279

 

7 155

 1. Lekötött tartalék

 

 

 

 1. Értékelési tartalék

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-124

 

1 086

 1. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

 1. Céltartalékok

 

 

 

 1. Kötelezettségek

 

 

 

 1. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 441

 

8 527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

előző év

tárgyév

előző év

tárgyév

 
 1. Értékesítés nettó árbevétele
       

 

 1. Aktivált saját teljesítmények értéke
       

 

 1. Egyéb bevételek

1 892

2 237

1 892

2237

 

 • tagdíj, alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 • támogatások

 

 

 

 

 

 1. Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

 

 

 1. Összes bevétel (1+-2+3+4)

1 892

2 237

1 892

2237

 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

 

 

 

 

 

5.    Anyagjellegű ráfordítások

1 190

751

1 190

751

 

6.    Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

 

 

 

 

 

7.    Értékcsökkenési leírás

826

400

826

400

 

8.    Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

 

9.    Pénzügyi műveletek ráfordítási

 

 

 

 

 

 

B.    Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

2 016

1151

2 016

1 151

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

 

 

C.   Adózás előtti eredmény (A-B)

-124

1 086

-124

1 086

10.  Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény (D-10)

-124

1 086

-124

1 086

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

       
 • támogatások
       
 1. Központi költségvetési támogatás
       
 1. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
       
 1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
       
 1. Normatív támogatás
       
 1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

207

287

207

287

 1. Közszolgáltatási bevétel
       

 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.      Könyvvizsgálói záradék       □ Igen      x Nem

 

1. Szervezet azonosító adatai

    1.1 Név: A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

    1.2 Székhely: 5071 Besenyszög Szabadság tér 3.

    1.3 Bejegyző határozat száma: 0100/Pk-62301/1998

    1.4 Nyilvántartási szám: 16-01-0000687

    1.5 Szervezet adószáma: 18830156-1-16

    1.6 Képviselő neve: Munkácsi György

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

    - A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁBAN AZ ELHELYEZÉSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

    - HÁZIGONDOZÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE

TAGJAINKON KÍVÜL MÁSOK IS IGÉNYBE VEHETIK A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁST. AZ ALAPÍTVÁNY NEM FOLYTAT POLITIKAI TEVÉKENYSÉGET, PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

    3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE, MEGLÉVŐEK FEJLESZTÉSE

    3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja IDŐSEK OTTHONA LAKÓI, HÁZI GONDOZOTTAK

    3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 300

    3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Szárítógép beszerzése

 

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

ESZKÖZÖK ÁTADÁSA

0

0

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

KÜLSŐ - BELSŐ KÖRNYEZET SZEBBÉ TÉTELE

887

0

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

       
 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

887

0

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

887

0

 

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

 

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

1 892

2 237

   ebből:

 

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

207

287

D. Közszolgáltatási bevétel

 

 

E. Normatív támogatás

 

 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel /B-(C+D+E+F)/

1 685

1 950

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 016

1 151

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

 

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

K. Tárgyévi eredmény

-124

1 086

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

20

20

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) /(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft/

x

 

Ectv. 32. § (4) b) /K1+K2 > =0/

x

 

Ectv. 32. § (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25/

 

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02/

x

 

Ectv. 32. § (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2) >=0,5/

 

x

Ectv. 32. § (5) c) /(L1+L2)/2 >=10fő/

x

 

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatási összeg: 287 427,-Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Szárítógép beszerzése

 

 
 

 

Képgaléria


Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 145961
Hónap: 3886
Nap: 96