Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.évi mérleg és beszámoló

A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

 

Közhasznúsági jelentése

 

2018. évről 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege   (Adatok ezer forintban)

 

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

   

 

 1. Befektetett eszközök

 

 

1 216

 1. Immateriális javak

 

 

 

 1. Tárgyi eszközök

 

 

1216

 1. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 1. Forgóeszközök

7 565

 

6 225

 1. Készletek

 

 

 

 1. Követelések

 

 

 

 1. Értékpapírok

 

 

 

 1. Pénzeszközök

7 565

 

6 225

 1. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 565

 

7 441

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

 

 

 1. Saját tőke

7 458

107

7 441

 1. Induló tőke/jegyzett tőke

286

 

286

 1. Tőkeváltozás/eredmény

16 305

 

7 279

 1. Lekötött tartalék

 

 

 

 1. Értékelési tartalék

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-9 133

107

-124

 1. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

 1. Céltartalékok

 

 

 

 1. Kötelezettségek

 

 

 

 1. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 458

107

7 441

 

 

 

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása  (Adatok ezer forintban)

 

Alaptevékenység

Összesen

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

 1. Értékesítés nettó árbevétele
           
 1. Aktivált saját teljesítmények értéke
           
 1. Egyéb bevételek

5 520

107

1 892

5 520

107

1 892

 • tagdíj, alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 

 • támogatások

 

 

 

 

 

 

 1. Pénzügyi műveletek bevételei

13

 

 

13

 

 

 1. Összes bevétel (1+-2+3+4)

5 533

107

1 892

5 533

107

1 892

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

 

 

 

 

 

 

5.    Anyagjellegű ráfordítások

2 748

 

1 190

2 748

 

1 190

6.    Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

 

 

 

 

 

 

7.    Értékcsökkenési leírás

 

 

826

 

 

826

8.    Egyéb ráfordítások

11 918

 

 

11 918

 

 

9.    Pénzügyi műveletek ráfordítási

 

 

 

 

 

 

 

B.    Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

14 666

 

2 016

14 666

 

2 016

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

 

 

 

 

C.   Adózás előtti eredmény (A-B)

-9 133

107

-124

-9 133

107

-124

10.  Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény (D-10)

-9 133

107

-124

-9 133

107

-124

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

           
 • támogatások
           
 1. Központi költségvetési támogatás
           
 1. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
           
 1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
           
 1. Normatív támogatás
           
 1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

220

 

207

220

 

207

 1. Közszolgáltatási bevétel
           

 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.      Könyvvizsgálói záradék       □ Igen      x Nem

 

1. Szervezet azonosító adatai

    1.1 Név: A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

    1.2 Székhely: 5071 Besenyszög Szabadság tér 3.

    1.3 Bejegyző határozat száma: 00.PK.62301/1998/10

    1.4 Nyilvántartási szám: 16-01-0000687

    1.5 Szervezet adószáma: 18830156-1-16

    1.6 Képviselő neve: Csapó Pálné

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

    - A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁBAN AZ ELHELYEZÉSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

    - HÁZIGONDOZÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE

TAGJAINKON KÍVÜL MÁSOK IS IGÉNYBE VEHETIK A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁST. AZ ALAPÍTVÁNY NEM FOLYTAT POLITIKAI TEVÉKENYSÉGET, PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

    3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE, MEGLÉVŐEK FEJLESZTÉSE

    3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja IDŐSEK OTTHONA LAKÓI, HÁZI GONDOZOTTAK

    3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 300

    3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Eszközök beszerzése: számítógép, led tv, hűtőgép, mosógép, szegélynyírók.

 

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

ESZKÖZÖK ÁTADÁSA

2 069

0

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

KÜLSŐ - BELSŐ KÖRNYEZET SZEBBÉ TÉTELE

887

616

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

       
 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

2 956

616

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

2 956

616

 

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

 

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

5 640

1 892

   ebből:

 

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

220

207

D. Közszolgáltatási bevétel

 

 

E. Normatív támogatás

 

 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel /B-(C+D+E+F)/

5 420

1 685

H. Összes ráfordítás (kiadás)

14 666

2 016

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

 

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

K. Tárgyévi eredmény

-9 026

-124

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

20

20

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) /(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft/

x

 

Ectv. 32. § (4) b) /K1+K2 > =0/

 

x

Ectv. 32. § (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25/

 

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02/

x

 

Ectv. 32. § (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2) >=0,5/

 

x

Ectv. 32. § (5) c) /(L1+L2)/2 >=10fő/

x

 

 

Támogató megnevezése: SZJA FELAJÁNLÁS, MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL TÁMOGATÁS

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatási összeg: 207.015,-Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Számítógép beszerzése.

 

 
 

 

Képgaléria


Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>

Statisztika

Online: 5
Összes: 145972
Hónap: 3885
Nap: 105