Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.évi mérleg és beszámoló

 

A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

 

Közhasznúsági jelentése

 

2017. évről 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege   (Adatok ezer forintban)

 

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

     
 1. Befektetett eszközök

1 631

 

 

 1. Immateriális javak

 

 

 

 1. Tárgyi eszközök

1 631

 

 

 1. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 1. Forgóeszközök

14 960

 

7 565

 1. Készletek

 

 

 

 1. Követelések

 

 

 

 1. Értékpapírok

 

 

 

 1. Pénzeszközök

14 960

 

7 565

 1. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

16 591

 

7 565

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

 

 

 1. Saját tőke

16 591

 

7 458

 1. Induló tőke/jegyzett tőke

286

 

286

 1. Tőkeváltozás/eredmény

37 810

 

16 305

 1. Lekötött tartalék

 

 

 

 1. Értékelési tartalék

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-21 505

 

-9 133

 1. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

 1. Céltartalékok

 

 

 

 1. Kötelezettségek

 

 

 

 1. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 1. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 591

 

7 458

 

 

 

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása  (Adatok ezer forintban)

 

Alaptevékenység

Összesen

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

 1. Értékesítés nettó árbevétele
           
 1. Aktivált saját teljesítmények értéke
           
 1. Egyéb bevételek

13 102

 

5 520

13 102

 

5 520

 • tagdíj, alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 

 • támogatások

 

 

 

 

 

 

 1. Pénzügyi műveletek bevételei

0

 

13

0

 

13

 1. Összes bevétel (1+-2+3+4)

13 102

 

5 533

13 102

 

5 533

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

 

 

 

 

 

 

5.    Anyagjellegű ráfordítások

1 724

 

2 748

1 724

 

2 748

6.    Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

 

 

 

 

 

 

7.    Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

 

 

8.    Egyéb ráfordítások

32 883

 

11 918

32 883

 

11 918

9.    Pénzügyi műveletek ráfordítási

 

 

 

 

 

 

 

B.    Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

34 607

 

14 666

34 607

 

14 666

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

 

 

 

 

C.   Adózás előtti eredmény (A-B)

-21 505

 

-9 133

-21 505

 

-9 133

10.  Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 1. Tárgyévi eredmény (D-10)

-21 505

 

-9 133

-21 505

 

-9 133

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

           
 • támogatások
           
 1. Központi költségvetési támogatás
           
 1. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
           
 1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
           
 1. Normatív támogatás
           
 1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

302

 

207

302

 

207

 1. Közszolgáltatási bevétel
           
               

 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.      Könyvvizsgálói záradék       □ Igen      x Nem

 

1. Szervezet azonosító adatai

    1.1 Név: A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

    1.2 Székhely: 5071 Besenyszög Szabadság tér 3.

    1.3 Bejegyző határozat száma: 00.PK.62301/1998/10

    1.4 Nyilvántartási szám: 16-01-0000687

    1.5 Szervezet adószáma: 18830156-1-16

    1.6 Képviselő neve: Csapó Pálné

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

    - A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁBAN AZ ELHELYEZÉSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

    - FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE

    - HÁZIGONDOZÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE

TAGJAINKON KÍVÜL MÁSOK IS IGÉNYBE VEHETIK A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁST. AZ ALAPÍTVÁNY NEM FOLYTAT POLITIKAI TEVÉKENYSÉGET, PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

    3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE, MEGLÉVŐEK FEJLESZTÉSE

    3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja IDŐSEK OTTHONA LAKÓI, HÁZI GONDOZOTTAK

    3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 300

    3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Eszközök beszerzése: elektromos ágyak, digitális fényképezőgép, fűnyíró, hűtőszekrény, varrógép. Kerítés újjáépítése, tetőjavítás, járda építés, gépkocsi parkoló létrehozása, beépített bútor elkészítése befejeződött.

 

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

ESZKÖZÖK ÁTADÁSA

606

2 069

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

KÜLSŐ - BELSŐ KÖRNYEZET SZEBBÉ TÉTELE

1 118

887

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

       
 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

1 724

2 956

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

1 724

2 956

 

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

0

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

 

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

13 102

5 533

   ebből:

 

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

302

207

D. Közszolgáltatási bevétel

 

 

E. Normatív támogatás

 

 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel /B-(C+D+E+F)/

12 800

5 326

H. Összes ráfordítás (kiadás)

34 607

14 666

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

 

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

K. Tárgyévi eredmény

-21 505

-9 133

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

20

20

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) /(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft/

x

 

Ectv. 32. § (4) b) /K1+K2 > =0/

 

x

Ectv. 32. § (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25/

 

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02/

x

 

Ectv. 32. § (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2) >=0,5/

 

x

Ectv. 32. § (5) c) /(L1+L2)/2 >=10fő/

x

 

 

Támogató megnevezése: SZJA FELAJÁNLÁS, MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL TÁMOGATÁS

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatási összeg: 207.004,-Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Betegágyak beszerzése.

 

 
 

 

Képgaléria


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 138653
Hónap: 3366
Nap: 100